Tag: آب و هوا امستردام

آمستردام شهر پرجاذبه کشور هلند

آمستردام

 آمستردام شهر پرجاذبه کشور هلند از آن دسته شهرهایی است که هر گردشگری با هر سلیقه ای و نگاهی قدم در آن گذارد راضی و خشنود و هیجان زده خواهد شد. آمستردام همچون دیگر  شهرهای اروپایی پر است از موزه… بیشتر بخوانید…